T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakanlığı 2019-2020 Eylem Planı

Güncelleme Tarihi: 01/04/2019

SAĞLIK BAKANLIĞI 2019-2020 EYLEM PLANI

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi doğrultusunda Bakanlığımızda İç Kontrol çalışmaları yürütülmektedir.

  2019-2020 Eylem Planı