T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Güncelleme Tarihi: 25/05/2018

Birim Çalışanları

Ad Soyad                                                      Unvan

Tuğba ÇEKİÇ BAŞKURT                               Avukat (Birim Sorumlusu)

Çetin TANBAY                                               Avukat

Aynur YILMAZ                                               Avukat

Kübra ÇELİK DAŞ                                           Avukat

Hukuk ve Muhakemat Biriminin Görev Tanımı:

Hukuk ve Muhakemat Biriminin görevleri 659 sayılı KHK’nın 4. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre; Bakanlığın muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmekle görevlidir.

1. Muhakemat Hizmetleri Kapsamında;

“İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek.” İle görevlidir.

2.Hukuk Danışmanlığı Kapsamında;

“İdare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek” ile görevlidir.